YARDIMLAR

 / YARDIMLAR

KARŞILIKSIZ YAPILAN YARDIMLAR:

Emeklilik Yardımı: 
İdareden veya Vakıftan emeklilik suretiyle ayrılanlara, Vakıf Senedi’nin 27. maddesine göre Genel Kurul’un tespit edeceği esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda bir defaya mahsus olmak üzere “Emeklilik Yardımı” yapılır.


Faal Ölüm Yardımı:
İdarede veya Vakıfta çalışırken ölenlerin sağlıklarında verdikleri beyannamede gösterdikleri gerçek ve tüzel kişilere bir defaya mahsus olmak üzere Vakıf Senedi’nin 28. maddesine göre, Genel Kurul’un tespit edeceği esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarda “Faal Ölüm Yardımı” yapılır.


Emekli İken Ölenlere Yapılacak Yardım:
İdare veya Vakıftan emekli olduktan sonra ölenlerin sağlıklarında verdikleri beyannamede gösterdikleri gerçek ve tüzel kişilere bir defaya mahsus olmak üzere Vakıf Senedi’nin 28. maddesine göre, Genel Kurul’un tespit edeceği esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarda “Emekli Ölüm Yardımı” yapılır. Emekli iken eşi ölen üyelere Vakıf Senedinin 28. maddesinin (c) fıkrasındaki esaslara göre yardım yapılır.


Burs Yardımı:
Her yıl yapılan ÖSYS sonucuna göre Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği puanı alıp herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna kayıt yaptıran üyelere veya çocuklarına, öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde öğrenimlerini sürdürdüğü okulun öğrenim süresi kadar, ara sınıfta bursa müracaat edenlerin ise öğrenimlerini sürdürdüğü okulun normal öğretim süresi kadar burs verilir. Okulun uzatılması halinde, uzatılan süre için burs verilmez. Üyenin kendisi de dahil olmak üzere iki veya daha fazla çocuğu devam zorunluluğu bulunan 4 yıllık veya daha yukarı bir yükseköğrenim programında okuması halinde ilan olunan puanlardan Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puan kadar aşağı alanlar da burs yardımından faydalandırılırlar. Çalışırken vefat eden üyelerimizin, vefat ettiği tarihte örgün yükseköğrenimde ki çocukları eğitimlerine devam ettikleri sürece okuduğu okulun eğitim süresi kadar süre ile burs yardımından faydalandırılırlar. Burs almaya hak kazanan öğrenci, her öğretim yılı başında öğrenimine devam ettiğini gösterir belgeyi Vakıf merkezine teslim eder.


DİĞER HİZMETLER:

Cenaze Taşıma  Hizmeti:
Vakfımız cenaze aracı üyelerimizi ve üyelerimizin birinci derece yakınlarını (eş, çocuk, kardeş, anne, baba, kayınvalide, kayınpeder) ücretsiz taşımak üzere hizmet vermektedir. Cenaze sahiplerinden talep gelmesi ve cenazenin götürüleceği yerde uçak kargo hizmetinin bulunması halinde, maliyet ve zaman tasarrufu da dikkate alınarak hareket başlangıcı Ankara olmak şartı ile cenazeler uçak kargo ile taşınır. Kargo bedeli ile cenazenin beraberinde ki bir refakatçinin ulaşım bedeli de vakıf tarafından karşılanır


Misafirhane Hizmeti:
Misafirhane, öncelikle Vakıf üyelerinin kullanması amacı ile hizmet vermektedir. Üyelerimizin talepleri dışında yer olduğu sürece TCDD ve bağlı ortaklıklar çalışanları veya diğer üçüncü şahıslarda misafirhaneden faydalanabilirler. 
Misafirhane rezervasyon sistemi ile çalıştığından konaklayacak kişilerin önceden telefonla veya şahsen rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir. Rezervasyon yaptıran kişi, konaklama yapacağı gün Saat 18:00’a kadar misafirhaneye giriş yapmak ya da gecikeceğini telefonla haber vermek zorundadır. Aksi halde, rezervasyonu iptal edilir.