Vakıf Başkanı Nurettin Girginer'in Genel Kurul Konuşması

 / HABERLER-DUYURULAR

Vakıf Başkanımız Nurettin Girginer'in 8. Olağan Genel Kurul konuşması:

Demiryollarımızın bünyesinde kurulu bulunan sendika ve derneklerimizin Değerli Başkan ve Yöneticileri,

Ülkemizin dört bir tarafından, yüzlerce kilometre kat ederek Vakfımızın 9. Olağan Genel Kurulunu oluşturmak üzere gelen değerli delegelerimiz;

Genel Kurulumuza hoş geldiniz diyor, şahsım ve yetkili kurullarımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Vakfımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen, başta Ölüm Yardım Cemiyetimizin kurucuları olmak üzere, o günden bu güne kadar dernek ve vakfımızın çeşitli kademlerinde görev alarak hizmet veren başkan ve yöneticilerimize en içten şükranlarımızı sunuyor, hayatta olamayanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Değerli Delegeler,

Ölüm Yarım Derneğimizde geriye doğru yöneticilik ve başkanlık görevlerini yürüten, Kızılay’da bulunan hizmet binamızın alınmasında büyük emeği geçen ve imzası bulunan değerli büyüğümüz Ömer Sönmez abimizi de Mart ayında kaybettik. Kendisine de Allah’ta rahmet diliyorum.

Değerli Delegeler, Kıymetli Misafirlerimiz,

Vakfımız, üyelerimizin ve çocuklarının doğumundan başlayıp eğitimine, evlenmesine, konut ve araç almasına, sosyal güvenliğinden ölümüne kadar, yaşamının her alanında onların yanında yer almaya çalışmakta, her geçen gün sunduğu hizmetleri çeşitlendirmek için gayret göstermektedir.

Vakfımızın yerleşmiş ve kabul görmüş hizmet anlayışı çerçevesinde; hizmet ettiğimiz süre içerisinde üyelerimiz arasında fark gözetmeden her üyeye eşit hizmet götürmeye azami gayret sarf ettik. Hiçbir zaman işçi-memur veya çalışan-emekli gibi bir ayrım içerisinde olmadık. Birlik ve beraberlik misyonuyla hareket ederek hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı ile görevimizi yapmaya gayret ettik. Şunu iyi biliyoruz ki gücümüz birlikteliğimizden ve ortak aklımızın kullanılmasından gelmektedir. Zaman zaman nefisleri ile hareket ederek bu birlikteliği bozmak isteyenler, bireysel menfaatleri ile hareket edenler olsa da onlara sizler fırsat vermediniz.

İnşallah genel kurulumuzu, TCDD bünyesinde kurulu bulunan bütün sendika ve dernekler ile el ele gönül gönüle gerçekleştireceğiz. Genel kuruldan birlikte, bir arada ve daha güçlü olarak çıkacağız.

Değerli Arkadaşlar,

Vakfımız gerek üye yapısı ve üye sayısı, gerek verdiği hizmetler, gerekse sadece çalışan üyeden aidat alarak emekli üyelerine de aidat almadan ölümüne kadar hizmet verme özelliği bakımından farklı bir konuma sahiptir.

Vakıfların yeni dönemde sosyal güvenlik işlevi yerine getirme rolleri değişmiştir. Üyesinden aldığı aidatlarla emekli hesapları oluşturan, onlara emeklilik vaadinde bulunan vakıf, sandık veya dernekler geride kalmıştır. Onların yerini üyesine yardımlaşma ve dayanışma hizmeti sunan, onların sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapan kurumlar almıştır. Bizim Vakfımız bu gelişen yeni duruma göre çok önceden konumlanmış ve hizmetlerini ona göre sürdürmektedir.

Bireysel Emeklilik Kanunu çıkmadan önce kurduğumuz Sosyal Güvenlik Fonu adlı toplu ödeme fonumuzu Bireysel Emeklilik Sistemi’nin uygulamaya geçmesinin ardından feshederek burada ki birikimlerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılmasına öncülük ettik.

Bireysel Emeklilik Kanunu’nun çıkması ile çalışanların artık tasarruf amaçlı birikimlerinin vakıf, dernek veya sandıklar tarafından değerlendirilmesi adeta üyelerin cezalandırılması anlamına gelmektedir.

Zira 2006 yılında Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle bireysel olarak veya sandıklar, dernekler, vakıflar aracılığı ile yapılan tasarrufların getirileri %15 stopaj vergisine tabi olmuşken Bireysel Emeklilik Sistemi aracılığı ile yapılan tasarrufların getirileri bu vergiden muhaftır. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatırdığınız tasarruf miktarınızın yüzde 25’i kadar da devlet katkı sağlamaktadır.

Dolayısı ile Bireysel Emeklilik Sistemine başladığınız gün yüzde 40 avantajlı başlıyorsunuz. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ki fonlarınız profesyoneller tarafından yönetilmektedir. Yönetilen fonların hacminin büyüklüğünden dolayı daha büyük getiriler sağlanmakta, fonlarınızın nerede değerlendirileceğine sizler de karar verebilmektesiniz. Hal böyle iken Vakıflar, dernekler, sandıklar vasıtası ile emeklilik için tasarruf birikimi yapmak ancak ve ancak üyelerin aleyhine bir durum oluşturmaktadır.

Bireysel olarak tasarrufta bulunmak, birikim yapmak isteyen çalışanın yeri vakıflar, dernekler, sandıklar değil, Bireysel Emeklilik Sistemidir.

Vakfımız, üyelerinden aldığı aidat karşılığında emeklilik ve ölüm yardımında bulunurken, sunduğu diğer hizmetlerin, kullandırdığı kredilerin herhangi birinden faydalan bir üye ödediği aidatın karşılığını alabilmektedir.   

Vakfımızın hizmetlerini yürütürken 5737 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Medeni Kanun’a göre kurulmuş yaklaşık beş bin vakfı temsilen, onların oyları ile Vakıflar Meclisi’ne seçilen Genel Müdürümüz Levent Albayrak aracılığı ile Türkiye’de ki benzer vakıfları da tanıma, onların faaliyetlerini izleme fırsatı buluyor, benzer vakıflar arasında hizmetleri bakımından örnek bir vakıf olmamızın mutluluğunu yaşıyoruz.

Vakfımız, üyelerinin tamamına ödediği/ödeyeceği yardımların karşılığını öz kaynakları ile karşılama kabiliyetine sahip ender vakıflardan birisidir.

Değerli Delegeler, 

Vakfımız, üyelerimizden de gelen talepler doğrultusunda üyelerine farklı alanlarda hizmet sunmak gayreti içerisindedir. Bu amaçla özellikle emekli üyelerimizin de şifa bulmak için tercih ettiği dünyanın en şifalı kaplıca suyuna sahip Haymana’da toplam 72 devremülk ile üyelerimize hizmet vermekteyiz.

Üyelerimiz, yılın her döneminde cüzi bir ücret karşılığında bu devremülklerden faydalanabilmektedirler. Daha önce toplam 1.824 maliki olan devremülk tesisinin işletmesinde yaşanılan sorunlar Vakfımızın aktif çabası sonucu giderilmiş, tesis yenilenen yüzü ile tekrar hizmete sunulmuştur. Toplam 1.824 maliki bulunan termal tesisin yönetim sorumluluğu da alınmış, şahsımın başkanlığında eski sendika başkanı ve milletvekillerinin de olduğu yönetim kurulu diğer bütün maliklerin de onayı ile tesisin yönetimini gerçekleştirmektedir. Artık üyelerimizin ve ailelerinin sağlıklı, konforlu bir ortamda konaklayıp şifa bulacakları ortam oluşturulmuştur. Haymana termal suyunun; Romatizmal hastalıklar ve kireçlenmeler, müzmin, mafsal, yıpranma, solunum yolu hastalıkları, damar sertlikleri, bronşit, astım hastalıkları, bel ve boyun fıtıkları, deri - cilt hastalıkları, böbrek ve safra kesesi kum taşlarının dökülmesi, kadın hastalıklarına iyi geldiği artık tıbben kanıtlanmıştır.

Değerli Delegelerimiz,

Üyelerimize karışıksız yapılan yardımlar ve kredi taleplerine ilişkin müracaat evrakları vakfımıza ulaştığı anda aynı gün ilgililerin hesaplarına ödemeleri yapılmaktadır.

Vakfımızın ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik önemli bir yatırım olarak gördüğümüz Ankara Eskişehir Yolu’nda alınan arsalarımızın bulunduğu bölgede alt yapı hizmetlerinin gelmeye başlaması ile kısmen yapılaşma faaliyetleri de başlamıştır. Ülkede ki ekonomik gelişmelere paralel olarak yapılaşmanın devam edeceğini öngörmekteyiz.   Daha önceki dönemlerde de bilgilerinize sunulduğu üzere arsalarımız üzerine 140 m2 brüt üzerinden yaklaşık 530 daire yapılabilmektedir.  Buradan sağlanacak gelir Vakfımızın ekonomik geleceği için önemli bir güvencedir.

Geçtiğimiz dönem yenilediğimiz misafirhanemizde misafirlerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde konaklamaları sağlanmaktadır. Çevredeki konaklama yerleri ile kıyaslandığı zaman misafirhanemiz ücretlerinin oldukça avantajlı olduğu görülmektedir. Zira üyelerimiz  ile üyelerimizin eş ve çocukları misafirhanemizde halen kişi başı 30 TL’ye konaklayabilmektedirler. Yer olduğu sürece misafirhanemizde diğer demiryolcuların ve üye yakınlarının da konaklamasına imkan tanınmaktadır. Sunmuş olduğu misafirhane hizmeti üyelerimiz ve üyelerimizin aileleri tarafından büyük takdir ve talep görmektedir.

Vakfımıza ait cenaze aracı üyelerimizi ve üyelerimizin birinci derece yakınlarını (eş, çocuk, kardeş, anne, baba, kayınvalide, kayınpeder) ücretsiz taşımak üzere hizmet vermektedir. Cenazenin götürüleceği yerde uçak kargo hizmetinin bulunması halinde, maliyet ve zaman tasarrufu da dikkate alınarak cenazeler uçak kargo ile taşınmaktadır. Kargo bedeli ile cenazenin beraberinde ki bir refakatçinin ulaşım bedeli de Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.      

2000 yılından bugüne kadar devam ettirdiğimiz karşılıksız burs verme uygulaması ile, 591 üye çocuğuna toplam 1.756.420,00 TL karşılıksız burs verilmiştir. Ki bu rakamı bugünün parasal değerine uyarladığımızda yaklaşık dört milyon TL’ye karşılık gelmektedir.  Çalışırken vefat eden üyelerimizin lise ve üniversitede okuyan çocuklarına puan şartı aranmaksızın burs verme uygulamamız da devam etmektedir.

Değerli Delegeler,

Vakfımız, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 457 üyeye 1.473.900,00.-TL. emeklilik yardımı, 1085 üyeye 2.602.500,00.-TL. emekli ölüm yardımı, 17 üyeye 89.550,00.-TL. faal ölüm yardımı, 192 üyeye 248.675,00.-TL. eş ölüm yardımı, 499 üyeye 423.530,00.-TL. burs yardımı olmak üzere toplam 2369 üyeye 5.254.308,85-TL. karşılıksız yardım yapılmıştır.

Yapılan 5.254.308,85.-TL. yardıma karşılık Vakfımızın aynı yıllarda ki aidat geliri 2.759.175,00.-TL. olmuştur.  Üye sayımızın artırılması ile ilgili olarak sendikalarımızdan büyük destek beklediğimizi de burada belirtmek istiyoruz. Sendikalarımızda görev yapan yöneticilerin, temsilcilerin ve hatta burada bulunan delegelerimizin Vakfımıza yeni üye kazandırma konusunda göstereceği gayretler Vakfımızın daha da güçlenmesi için büyük önem arz etmektedir.

Değerli Delegelerimiz,

Vakfımızın kullandırdığı kredilerdeki faiz oranlarının düşüklüğü ve işlemlerin kolaylığı üyelerimize büyük rahatlıklar sağlamaktadır. Örneğin banka yerine vakfımızdan kredi kullanan bir üyemiz, sağladığı kazançla kredi vadesi süresince en az aidat tutarı kadar avantaj elde etmektedir. Dolayısıyla kredi taksitlerini ödeme süresince aidat yükü kendisinden kalkmış olmaktadır.

Üyelerimizin, özellikle emekli üyelerimizin kredi kullanımında kefil bulma zorlukları, ayrıca yeni Borçlar Kanunu’na göre kefilin eşinin de imzasının alınması zorunluluğu sigorta şirketleri ile yapılan sözleşmelerle ortadan kaldırılmıştır. Pirim bedeli vakfımız tarafından karşılanarak düzenlenen risk sigorta poliçeleri ile kredilerin sigorta kapsamına alınmasına devam edilmektedir. Dolayısı ile kredilerimiz kefilsiz olarak kullandırılmaktadır.

Vakfımız, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 2441 üyeye 31.068.750,00.-TL. normal kredi, 74 üyeye 1.020.250,00.-TL evlenme kredisi, 46 üyeye 1.222.750,00.-TL. konut kredisi, 106 üyeye 1.416.750,00.-TL. engelli kredisi, 176 üyeye 3.826.000,00.-TL. araç kredisi olmak üzere toplam 2843 üyeye 38.554.500,00.-TL. kredi kullandırmıştır.
Kredi kullanıp da hayatını kaybeden üyelerimizin borçlarının varislerine intikal etmemesi için yaptığımız kredili hayat sigortası ile üyelerimizin varislerine borç yükü yansıtılmamaktadır.  Bu bağlamda geçtiğimiz üç yıllık dönem içerisinde 32 üyemizin vefatı sonucu toplam 391.655,00.-TL. teminat ödemesi yapılmıştır.
Üyelerimize yapmış olduğumuz “ferdi kaza sigortası” ile üyelerimizin her türlü kaza sonuçlarına karşı teminat altına alınmasına devam edilmektedir. 2019 yılında 130.000,00.-TL teminatlı ferdi kaza sigortası, bir defaya mahsus yıllık 39,00.-TL pirimle terör ve deprem de teminata dahil edilerek yapılmıştır. Oysa bu poliçeyi bir üyemiz bireysel olarak piyasada yaptırmaya kalksa 300 ile 400 TL arasında bir bedel ödemek zorunda kalacaktır. Bu poliçeyi yaptırdığımız için vefatının ardından evi olmayan üyelerimizin geride bıraktıkları ailelerine başlarını sokacakları ev alacakları bir meblağın ödenmesine tanıklık etmek bizim içinde mutluluk verici bir durumdur.

Üyelerimize yönelik yaptığımız sigortacılık hizmetleri Vakfımızın kuruluşu olan DEÇEV Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. vasıtası ile yapılmaktadır. Halen Orient Sigorta ve Vakıf Emeklilik acentesi olarak hizmet veren DEÇEV Sigorta, ayrıca sözleşme yaptığı brokerlik firmaları vasıtası ile üyelerimize bütün branşlarda birçok sigorta şirketinden alternatifli fiyat ve ürünle sigortacılık hizmeti de sunmaktadır. Zaman zaman konut poliçeleri gibi kampanya ürünleri ile üyelerimizin en iyi poliçeyi en uygun fiyata edinmesi sağlanmaktadır.

Değerli Dostlar,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün  çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi “Demiryolları bir ülkeyi medeniyet ve refah ışıklarıyla aydınlatan kutsal bir meşaledir.”

Bugün burada kökü derinlerde, geçmişi, gelenekleri olan demiryolu ailesinin mensubu olmanın, bu büyük aileye hizmet etmenin onurunu ve bu ailenin işçisiyle, memuruyla, emeklisi ile bir arada bulunmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Demiryolu bünyesinde kurulu bulunan işçi ve memur sendikalarımızın tamamının vakıf çatısı altında bir araya gelerek vakfımızı sahiplenmesi ve yönetimde sorumluluk alması vakfımızın gücüne güç katmaktadır.

Bildiğiniz üzere Vakfımız çalışan ve emekli üyeleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bugünün çalışanları yarının emeklileri olacaklar. Her çalışanımız, özellikle sendikalarda ve kurumda yönetici sorumluluğunda bulunanlar bugün emeklilerimizin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik yapılacak her çalışmaya, etkinliğe bu açıdan bakmak durumundadır. Bu vesile ile çalışanlara tanınan ücretsiz seyahat hakkından emekli demiryolcuların da faydalanması için yaptığımız müracaata olumlu cevap verilmesi hususunda sendika ve derneklerimizin ve tabii ki kurumumuzun değerli yöneticilerinin katkılarını bekliyoruz.

Vakfımıza bugüne kadar destek olan, katkı veren sendikalara, derneklerimize, vakfımızın değerli üyelerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu desteğin Vakfımız için yapacağımız yeni üyelik çalışmasında da sürmesini temenni ediyorum. Bu Vakfı sizlerle birlikte yöneterek büyütmek istiyoruz.

Değerli konuklarımız, sendika ve derneklerimizin değerli temsilcileri; burada birlikte oluşumuz ve uzlaşma içerisinde olmamız  önemlidir. Bizi bir arada tutan üsluba, söylemlere ve değerlere her zaman ihtiyacımız olduğuna inanıyorum.

Bugün burada konuklarımızdan ve konuşmacılardan yalnızca vakfımızın konuşulmasını, vakfımıza ilişkin görüş ve önerilerin dile getirilmesini konuk ve delegelerimizden özellikle istirham ediyorum. Sendikal ve siyasi rekabetlerimizi daha farklı platformlarda dile getirelim.  

Olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi bizimle ilgili yapmanızı, eleştirecekseniz eğer bizi eleştirmenizi rica ediyorum. Bugün farklılıklarımızın değil, müştereklerimizin konuşulduğu bir gün olsun. Bu hususta göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar bizden desteğini esirgemeyen siz saygıdeğer delegelerimize, sendika ve derneklerimizin değerli yöneticilerine ve üyelerimize teşekkür ediyor, 9. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.


 Okunma Sayısı : 4331         24 Haziran 2019

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 558794

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.